Provincie draagt 5 ton bij aan verhuizing hoofdkantoor ROC

Provinciale Staten hebben ingestemd met een bijdrage van vijf ton voor de vestiging van het ROC-hoofdkantoor in Terneuzen. GroenLinks stemde samen met de oppositiepartijen tegen het voorstel, maar de coalitiepartijen waren voor.

Leen Harpe van GroenLinks was tegen het voorstel om 500.000 euro bij te dragen aan de verhuizing van het ROC-hoofdkantoor omdat het voorstel slecht onderbouwd is en het ROC over aanzienlijke reserves beschikt. Op vragen daarover in de commissie kreeg hij daarop geen antwoord van de gedeputeerde. Misschien kan nog eens uitgelegd worden wat de noodzaak is van de bijdrage?

Volgens gedeputeerde Van Heukelom vindt het ROC zelf dat ze met grote risico's te maken hebben. Overigens vindt hij een investering in onderwijs en kennis een goede besteding. Eerder investeerde de provincie in deRoosevelt Academy en in de onderwijsautoriteit en daar hoorde je niemand over. Dit heeft erin geresulteerd dat het Roosevelt studiecentrum structureel meer geld ontvangt van het Rijk.

GroenLinks stemt tegen het voorstel, ook omdat niet wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs, maar in gebouwen. Met een meerderheid van stemmen wordt het voorstel aangenomen.