natuur, koeien, koeien in de wei

Publieksconsultatie Natuurvisie

De Provincie Zeeland organiseert in januari drie publieksbijeenkomsten over de Natuurvisie (14, 20 en 21 januari). Denk mee!

Kiest u voor meer natuurgebieden in Zeeland of voor meer natuur (ook buiten natuurgebieden)? Hoe kunnen recreatie, bedrijfsleven en natuur elkaar versterken? Welke vorm van natuurbeleving spreekt u het meest aan? Dit zijn onderwerpen waarover de Provincie Zeeland met u over in gesprek wil gaan.

 

Natuurvisie

De Provincie Zeeland werkt momenteel aan een Natuurvisie. In deze Natuurvisie worden de kaders en ambities voor het natuur- en landschapsbeleid voor de toekomst vastgelegd. De visie bevat - op hoofdlijnen - het provinciale beleid dat is gericht op het behoud, de versterking en de verbreding van biodiversiteit in Zeeland. Verder geeft de Natuurvisie een helder overzicht van de taken, bevoegdheden en ambities van de Provincie Zeeland op het gebied van natuur en landschap. De visie geeft ook aan hoe ze dit wil bereiken, wie er bij betrokken zijn en geeft een beeld van de gewenste samenwerking tussen verschillende betrokken partijen.

Bij de totstandkoming van de Natuurvisie wil de Provincie Zeeland graag samen met u, de inwoners van Zeeland, van gedachten wisselen.

De bijeenkomsten zijn op 14 januari (Terneuzen), 20 januari (Middelburg) en 21 januari (Bruinisse) van 19:00 tot 22:00 uur. Lees meer