Er is reeds een voorlopig koopcontract getekend; alleen de aandeelhouders moeten
nog akkoord gaan. Dit is onderdeel van de aandeelhoudersstrategie, waarin wordt gesteld
dat we als overheid risicovolle investeringen moeten afstoten. De PvdA en GroenLinks
hebben veel vragen over deze verkoop en vragen zich af of dit het juiste moment en de juiste partij is voor verkoop.

Hieronder kunt u de vragen en de antwoorden (van GS) lezen.