Reactie GroenLinks op collegeprogramma

In de Statenvergadering van 15 april 2011 werd het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd, getiteld "Stuwende krachten". De reactie van fractievoorzitter Leen Harpe van GroenLinks op dit programma is hier te lezen en te beluisteren

"MdV,

U zei onlangs voor Omroep Max dat u alleen dingen doet die u leuk vindt. U vindt het nieuwe college dus leuk. Ik kan mij daar nog weinig bij voorstellen, het lijken mij nou niet van die lachebekjes, behalve van Heukelom natuurlijk.

Het collegeprogramma lezende moest ik denken aan een van mijn weblogs. Ik lees het u voor:

Annebeth wat doe je nu? Je spreekt in de PZC van 12 februari jl. je voorkeur uit voor een coalitie met VVD, SGP en CDA. Ik denk dat de meerderheid van die partijen ook wil samenwerken met de PVV en dat wil je nu juist niet. Maar, wat erger is, de door jou geselecteerde partijen willen af van het huidige natuurbeleid / de EHS, willen een WCT, een tweede en derde kerncentrale en de Hedwige niet onder getij brengen. Dat zijn toch zaken waar de PvdA zich afgelopen periode tegen heeft verzet? Natuurlijk is het verkiezingstijd, dan wordt er door menige partij vaak wat meer beloofd dan waargemaakt kan worden. Maar zo je principes laten varen in ruil voor louter het pluche gaat toch wel erg ver. Landelijk streeft (of moet ik zeggen streefde?) de PvdA naar 'paars plus'. Is dat voorbij? Annebeth, denk nog eens goed na over de voor de PvdA ideale coalitie.

Vandaag zien u en ik het resultaat. Een keurig gekortwiekte PvdA, terug op het oude nest, een warm en behaaglijk gevoel. Maar mijnheer De Reu, U past geen Sjoerd Heijning-kapsel. Maar goed, u vindt van wel en daar zullen wij het de komende periode dan nog wel eens over hebben.

Alvast een voorproefje? Geen vierde verdieping van de Westerschelde? Dat betekent dus nergens en ook niet zo hier en daar. U zet anders de deur voor Vlaanderen weer wagenwijd open. College: let op uw saeck!

Desondanks, ik steek het positief in. Een goed punt is bij voorbeeld de paragraaf over het duurzame deel van de energietransitie. Het collegeprogramma is op hoofdlijnen en dat geeft beleidsruimte aan de Staten. Vraag is in hoeverre dit collegeprogramma in de richting komt van het bestuurskrachtonderzoek. Is gedeputeerde Heijning de gedreven gedeputeerde vol energie en werklust die mede vorm in inhoud gaat geven aan een nieuwe EHS? Zal hij samen met het IPO staatssecretaris Bleker te vuur en te zwaard bestrijden met als inzet het behouden en versterken van onze groen-blauwe oase? Zal hij met zijn stuwadoors de provincie op een nog hoger niveau brengen?

Ik twijfel even wanneer ik de paragraaf zie over subsidies. Het college wil af van de situatie waarbij organisaties in stand worden gehouden met provinciale subsidie(s). De instandhoudingssubsidies. Geldt dat ook voor b.v. muziek- en zangverenigingen of het watersnoodmuseum of geldt dat alleen voor natuur- en milieuorganisaties? Zo ja dan is dat willekeur en een goed bestuurder onwaardig. GroenLinks gaat ervan uit dat in Zeeland iedereen mee blijft tellen en niemand maar dan ook niemand wordt uitgezonderd.

Van GroenLinks krijgt dit college een faire kans, maar dan wel op de inhoud. Geen kretologie, ach wij maken een inpassingsplan zonder economische onderbouwing voor de WCT en doe er ook nog maar een KC bij. Dat neigt niet naar, maar dat is onbehoorlijk bestuur. Gaat u aub niet het kabinet achterna in het land waar afspraak afspraak is, maar waar ondertussen een handtekening van een minister niets meer betekent. Ik doel op de Hedwige.

Ruimte voor duaal bestuur, maar niet zoals het college wil: “De komende periode wil het college meer ruimte en aandacht geven aan dualisme. Provinciale Staten jaarlijks een statenbudget van € 1 miljoen te laten reserveren.”

De Staten gaan daar uiteindelijk zelf over. GroenLinks wil in het ev presidium verder praten over het voorstel van de CU om in lijn van het bestuurskrachtonderzoek met elkaar een marsroute af te spreken om uiterlijk eind dit jaar een statenagenda met bijbehorend budget te hebben. Het initiatief is nu aan de Staten.

Deze fractie wenst het college een behouden vaart hevig voortgestuwd door uitsluitend duurzame energie. Alleen dan komen wij langszij en loodsen u veilig de haven in."

De Statenvergadering is online terug te kijken:
http://livestream.zeeland.nl/jd710a/Player.aspx?intFullMeeting=1&Meeting... en de bijdrage van Leen Harpe is te besluisteren van 01:13:09 tot 01:18:45 uur.

Het collegeprogramma "Stuwende krachten":
http://www.zeeland.nl/nieuws/15731/Nieuw_provinciebestuur_voor_Zeeland