Reactie Mosselkwestie

Er wordt in de mosselkwestie nog steeds veel modder over en weer gegooid, maar het college van Gedeputeerde Staten heeft haar werk goed gedaan en dat verdient onze steun. De mosselsector is nu gebaat bij heldere acties en steun aan het college. Die steun krijgt het college van GroenLinks.