Restwarmtebenutting

In Zeeland wordt – vooral door de industrie - een enorme hoeveelheid warmte geproduceerd. Deze kostbare energie gaat voor een groot deel verloren. Nu grote bedrijven vanaf 2013 moeten gaan betalen voor CO2-rechten, is restwarmte wellicht een haalbare en betaalbare energiebron. Ook in Zeeland maakt de woningbouw moeilijke tijden mee. Lichtpunt is dat energiezuinige huizen goed worden verkocht. Samen met de GroenLinks-raadsfracties van Goes, Middelburg en Vlissingen wordt voorgesteld een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van restwarmtebenutting voor woningbouw. Leen Harpe kondigde dit voorstel aan in de Statenvergadering van 11 nov. 2011. In Goes is de motie overgenomen in de raadsvergadering van 10 nov. 2011.