Ruimte in Zeeland

Gemeenten in Zeeland verspillen hun kapitaal: ruimte. Er worden woeste plannen voorbereid voor uitbreidingen op zowel woningbouw- als bedrijventerreingebied. Daarbij wordt uitbreiding gezien als het middel tegen krimp van de bevolking. Gemeenten zijn daarmee als Don Quichot, die niet kijkt wat windmolens voor kansen bieden, maar ze bestrijdt! GroenLinks pleit voor toekomstdenken en zuinig ruimtegebruik. Daarmee houden we Zeeland voor alle generaties na ons ook nog de groenblauwe oase die het nu is. De provincie moet daarin de regierol meer naar zich toetrekken. Ruimte in Zeeland geeft de visie weer van de GroenLinks-fracties in Veere, Terneuzen, Goes, Schouwen-Duiveland, Middelburg, Vlissingen en Provinciale Staten.