Samenwerking RWE/Gazprom

Provinciale Staten stemden op 24 juni in met een belang van 30% voor RWE in KC Borssele. Op 14 juli werd bekend dat RWE een samenwerking aangaat met het Russische Gazprom. Zes centrales die vh eigendom waren van Essent, worden geplaatst in een gezamenlijke organisatie van RWE/Gazprom, een opvallende wending. GroenLinks stelt vragen.

Toelichting

Provinciale Staten besloten op 24 juni 2011 in meerderheid in te stemmen met een belang van 30% voor RWE in de KC Borssele. Op donderdag 14 juli maakte RWE bekend een strategische samenwerking aan te gaan met het Russische Gazprom. Hierdoor komt de langgekoesterde wens van Gazprom uit: het vergroten van invloed op de Europese energiemarkt. Essent/RWE meldt dat 6  centrales die voorheen eigendom van Essent waren, naar alle waarschijnlijkheid geplaatst worden in een gezamenlijke organisatie van RWE/Gazprom. Het geheel krijgt hierdoor een opvallende wending.

Hoewel in eerste instantie de samenwerking tussen Gazprom en RWE dus op andere centrales is gericht, ligt het voor de hand dat Gazprom ook gaat participeren in Borssele II, wanneer daar toestemming voor wordt gegeven. De Europese Unie volgt de samenwerking tussen RWE en Gazprom met argusogen. Niet onvermeld mag blijven dat RWE ook samenwerkt met Siemens. De nucleaire kennis (of een belangrijk deel ervan) van Iran werd ooit geleverd door Siemens.

Vragen

  1. Bent u bekend met de NRC- en FD-artikelen van 15 juli 2011 ‘Gazprom invloed in centrales Nederland’ en ‘Gazprom krijgt grotere greep op energiemarkt in Europese Unie’ en ‘Essent wordt deels Russisch’?
  2. Bent u in het onderhandelingsproces rondom de verkoop van de kerncentrale ingelicht over de samenwerkingsplannen tussen RWE en Gazprom? Zo ja, wat heeft u ingebracht in deze discussie en waarom zijn de Staten daar niet over geïnformeerd? Zo nee, wat is uw mening over die samenwerkingsplannen en welke consequenties verbindt u eraan?
  3. Hoe beoordeelt u de samenwerking tussen enerzijds RWE en Siemens in relatie tot Iran en anderzijds RWE en Gazprom?
  4. Heeft u contact gehad met het ministerie van EL&I over de samenwerking tussen RWE / Siemens en Gazprom? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, bent u bereid met het ministerie te overleggen over de reikwijdte van het besluit inzake de verkoop (30%) van de kerncentrale aan RWE?
  5. Vreest u niet voor een tweede Kahn-effect; met andere woorden kan de kennis die in Nederland is ‘elders’ ingebracht c.q. misbruikt worden?
  6. Bent u met ons van mening dat Nederland niet thuishoort in het relatief gezien kleine en kleffe clubje van kernenergie enthousiastelingen en zich voor 100 % moet inzetten op duurzame en bovenal veilige energie?