Sanering Thermphos

Om tot een voortgang in de afronding van de werkzaamheden op het Thermphos-terrein te komen, zodanig dat de toestand van het terrein veilig is en voldoet aan milieuvoorschriften, stellen GS voor om (extra) middelen beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer die de werkzaamheden uitvoert. Er was € 41 miljoen beschikbaar; op 31 oktober jl. was dit bedrag uitgeput. Op grond van een overeenkomst tussen de provincie en Zeeland Seaports is de provincie verantwoordelijk voor de meerkosten, waaronder de beheerskosten. GroenLinks vraagt zich af hoe het mogelijk is dat pas 22% van het werk is uitgevoerd. Gerwi Temmink:

"Geschokt, verbijsterd; zomaar wat gevoelens die opkwamen toen we hoorden van de stand van zaken bij Thermphos. We moeten doorgaan met afronding van de werkzaamheden uit oogpunt van milieu en veiligheid. We sluiten ons aan bij PvdA en andere partijen; de discussie hierover wordt vervolgd, om te beginnen op 18 november a.s. Vandaag wordt gevraagd de beoogde 2,6 miljoen euro vrij te geven om het opruimproces te kunnen laten doorgaan. Omwille van de veiligheid en het milieu stemt GroenLinks daarmee in."