Tijdens contact met jongeren werd door hen gevraagd of het via een slimme watermeter niet mogelijk is om meer bewustzijn te realiseren bij burgers over het gebruik van (drink) water. Hieronder kunt u de motie lezen. De motie is in de Statenvergadering van 23 april 2021 aangenomen. Daar zijn we blij mee!