Standpunt partijen mbt 2-4 nieuwe kerncentrales

Borssele2Nee, ZMf en WISE hebben de Zeeuwse lijsttrekkers voor de Statenverkiezingen de volgende vraag voorgelegd: "Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot de initiatieven van Delta en ERH voor de bouw van twee tot vier nieuwe kerncentrales in Borsele met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 5.000 MW? Kunt u uw overweging toelichten?"

Comité Borssele2Nee, ZMf en WISE maken zich zorgen over de ingrijpende plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Daarom hebben zij de lijsttrekkers van alle partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen in Zeeland de volgende vraag voorgelegd:

‘Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot de initiatieven van Delta en ERH voor de bouw van twee tot vier nieuwe kerncentrales in Borssele met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 5.000 MW? Kunt u uw overweging toelichten?’

RESULTATEN

Voorstanders:
CDA,  PvZ,  PVV,  VVD,  SGP en  50PLUS.

Tegenstanders:
ChristenUnie,  D66,  GroenLinks,  PvdA,  PvdD en  SP.

Kanttekeningen:

  • De lijsttrekker van het CDA  heeft (ook na herinnering) niet gereageerd. Het standpunt van deze partij hebben wij overgenomen van de internetsite.
  • Alle lijsttrekkers, met uitzondering van die van PVV en VVD, spreken in hun argumentatie voorkeur uit voor een duurzame energieopwekking.
  • CU stelt dat besluitvorming over een nieuwe kerncentrale een landelijke beslissing is en dat in dat geval de CU zal meewerken aan vestiging in Zeeland. Wij wijzen op de grote impact van een omvangrijk nucleair complex op Zeeland. De Provincie is verantwoordelijk voor besluitvorming op het gebied van ruimtelijke ordening, landschap, infrastructuur en rampenbestrijding.
  • PVV,  PvZ, VVD en SGP zijn voorstander van een tweede kerncentrale. Echter geven zij niet aan wat hun standpunt is over “de bouw van twee tot vier nieuwe kerncentrales” zoals werd gevraagd.
  • 50PLUS stelt dat: “de vraagstelling gechargeerd is omdat er direct gesproken wordt over twee tot vier centrales”. Kanttekening:  Wij wijzen er op dat de informatie in onze vraag ontleend is aan de formele documenten van Delta (Startnota MER, pg 8: “1 of 2 eenheden”) respectievelijk ERH (Mededeling MER, pg 20: “een of twee eenheden”).
  • 50PLUS stelt: Wij vinden het hypocriet kerncentrales in Zeeland te weren en vervolgens wel kernenergie te importeren.  Kanttekening:  Wij wijzen erop dat Nederland een (fors groeiend) handelsoverschot heeft aan geproduceerde elektriciteit en dat de nucleaire productie bij Borssele bedoeld is voor de export.

Tot slot:

- Comité Borssele2Nee is verantwoordelijk voor de tekst van deze samenvatting;
onderstaand vindt u de volledige, onbewerkte antwoorden
- Meer informatie vindt u in de bijlage: "Nieuwe kerncentrales in Zeeland? 10 antwoorden"
- Wij danken de lijsttrekkers voor hun medewerking.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit het nieuws:

http://www.zeeuwseregio.nl/Archief/Alles/p/detail/6545/Standpunt+kerncen...