Afgelopen vrijdag is, bij mededeling van GS, het voornemen bekend geworden om nog dit jaar de ontpoldering definitief te realiseren, een jaar eerder dan verwacht!

Vanuit de Statenfractie GroenLinks is de afgelopen tijd gevraagd om een pas op de plaats te maken waar het gaat om het inlaten van vervuild PFAS-water in de Hedwigepolder.  

We hebben aangedrongen om het voorzorgsprincipe te hanteren en te wachten op bevindingen van nadere onderzoeken door het RIVM en RWS. In afwachting hiervan lijkt het ons beter een pas op de plaats te maken en nu geen PFAS- water de polder in te laten!

Niet omdat wij opeens tegen ontpoldering zijn (wat sommige partijen en media ervan maken). Dat hebben wij ook nooit beweerd. Integendeel. Echter als natuur- en milieupartij willen wij dat er straks ruimte komt voor echt herstel van estuariën natuur. Vogels en andere planten/dieren die met (te)veel PFAS-slib in hun lijf onderuit gaan, passen daar niet bij. Mede ook omdat de komende tijd  bekeken kan worden in hoeverre Belgische maatregelen ter vermindering van de PFAS een positief effect zal hebben op de bodem en de waterkwaliteit.  

We hebben hierover contact gezocht met onze Tweede Kamerfractie. Zij staan er net zo in. En zij willen eind deze week graag schriftelijke vragen stellen aan de minister om te kijken of er van rijkswege bereikt kan worden dat het inlaten van vervuild PFAS-Scheldewater nu kan worden voorkomen.