Statenvragen WCT-2

In twee rapporten uit 2000 staat vermeld dat de haven van Vlissingen-Oost geschikt gemaakt kan worden voor de overslag van containers. Zeeland Seaports heeft aan de betreffende rapporten meegewerkt. In het MER, een jaar later, staat dat de haven niet geschikt is voor containers. Wij vragen het college om uitleg