Stop and Go - Gerwi's blog

Lees in zijn  blog wat er in de politieke week van Gerwi Temmink plaatsvond. 

Hoe komt de onderzoeksfunctie van Zeeland - nu ZB Planbureau - er in de toekomst uit te zien?