De fracties zetten vraagtekens bij de succeskansen en stelden daar vragen over aan GS. 

U kunt de vragen hieronder lezen