Trauma Antwerpen en Gent oplossing tegengaan wegenvignet

België is weer voornemens het wegenvignet in te stellen. Met name voor Zeeuws-Vlaanderen valt dat desastreus uit. Aan een kant de tolheffing voor de Westerschelde en richting zuiden het Belgische wegen(belasting)vignet. België lijkt zich vrij te voelen nu de Scheldeverdieping is geregeld, maar dan hebben ze het mis. Genoeg dossiers om te koppelen:

1.    tolheffing voor de Westerschelde;
2.    tolheffing voor de doorvaart naar Gent;
3.    eenzijdige aanpassing van de loodsgeldtarieven.
Dit alles ware te regelen in een Verdrag naar ‘Vlaams model’ waarin het wegenvignet voor altijd wordt afgekocht.

Op 18 januari 2007 schreef onze fractie een brief aan Vlaams minister Mevrouw Kathleen Brempt over de onredelijkheid van het invoeren van een vignet. De onderhandelingen met Nederland over de verruiming van de Westerschelde maakten het voor België toen te riskant om dit door te voeren. Nu dit dossier voor België is afgesloten, is de tijd kennelijk weer rijp voor een hernieuwde poging.

Een duik in de geschiedenis van het ‘Scheldedossier’ kan ons misschien helpen:

Tolheffing
Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 probeerde Nederland opnieuw de Schelde af te sluiten, maar onder internationale druk ging dat niet door. In het scheidingsverdrag van 1839 kreeg Nederland wel het recht om tol te heffen en daar kwam meer dan twintig jaar later pas een einde aan. Na een eenmalige afbetaling staakte Nederland de gehate belasting.

Loodsgeldtarieven
In de geschiedenis van het Tractaat blijkt steeds weer de grote vrees van Antwerpen voor concurrent Rotterdam. Dit was ook het geval bij de loodsgeldtarieven. De grote wens van België om de loodsgeldtarieven van beide havens aan elkaar te koppelen kwam menigmaal ter sprake. In de periode na de Franse tijd (1813-1830) toen Noord- en Zuid-Nederland waren verenigd, meenden de Antwerpenaren dat de loodsgeldtarieven die waren vastgesteld voor hun haven vergeleken bij die van Rotterdam te hoog waren. De loodsgeldtarieven zijn inmiddels goed afgesproken met België, maar…

Zeesluis Terneuzen
De haven van Gent ziet graag een nieuwe zeesluis bij Terneuzen. Dat is ook van belang voor de ontwikkeling  van de kanaalzone. Ook daar is tolheffing voor bezoekers van Vlaamse havens mogelijk.
Nederland moet voorkomen dat er een discussie ontstaat zoals nu over de Hedwige. Niet goed nagedacht of te aardig voor de Belgen? De toegankelijkheid voor de haven van Antwerpen is wel goed geregeld, maar we worstelen in Zeeland nog steeds met de gevolgen van de verdieping i.c. de Hedwige. Dat kan met het ‘wegvignet’ beter!