Uitnodiging aan NMa: vestig u in Zeeland!

GroenLinks nodigt de Nederlandse Mededingingsautoritiet (NMa) uit zich in Zeeland te vestigen en heeft daarvoor een aantal goede argumenten (werkgelegenheid, demografische ontwikkelingen, goedkoop etc.). Lees de brief van Leen Harpe

"Geachte bestuurders en medewerkers,

Als lijsttrekker voor GroenLinks in de verkiezingen voor Provinciale Staten zult u het mij niet euvel duiden dat ik de schoonheid van Zeeland breed uitmeet. En terecht, Zeeland is een prachtige provincie, met mogelijkheden te over. De vergroening van de economie begint hier, de natuur is nog niet verbleekt, de mensen hebben hier nog oog voor elkaar en elkaars noden.

Waarom u dit moet weten? Heel eenvoudig: wij nodigen uw dienst meer dan nadrukkelijk uit zich in Zeeland te vestigen. Wij hebben daarvoor de volgende argumenten, die we overigens ook aan minister Verhagen van EL&I hebben laten weten.

1.    Het aantal Rijksdiensten (en daarmee vergelijkbare overheidsdiensten en ZBO’s) dat Zeeland de laatste jaren gedwongen heeft moeten verlaten, is bijkans niet meer te tellen op twee mensenhanden. Daarmee verschuift dienstverlening en hoogwaardige werkgelegenheid naar de (te) drukke gebieden in Nederland.

2.    Door dit gedwongen vertrek, maar meer nog door normale demografische ontwikkelingen in een niet al te dicht bevolkte provincie als Zeeland, is het nodig om voorzieningen in zorg, welzijn, onderwijs, maar ook voor (semi)commerciële voorzieningen, oplossingen en organisatievormen te vinden die in de standaarden van uw organisatie - de mededinging - blijkbaar niet door de beugel kunnen. Terwijl die - niet toegestane - maatwerkoplossingen het verschil kunnen uitmaken tussen wel of géén voorziening. Het lijkt ons van belang dat een organisatie verbonden is met de regio waar de effecten van hun beslissingen neerslaan.  

3.    Vestiging van uw dienst in onze regio is een welkome aanvulling op aard en omvang van onze werkgelegenheid. Hoewel wij verwachten dat de arbeidsmobiliteit binnen uw organisatie, gelet op het buitengewoon prettige werk- en leefklimaat in onze provincie, uiterst beperkt zal zijn.

4.    Vestiging van uw organisatie is niet alleen stukken goedkoper dan in Den Haag - een ontspannen kantorenmarkt in Zeeland -, u zit ook veel dichter bij Brussel. En uit die stad zullen, naar we verwachten, de komende jaren meer richtinggevende uitspraken op uw werkgebied afkomstig zijn dan vanuit Den Haag.

5.    Wees niet bevreesd dat u langer moet reizen naar universiteiten of culturele instellingen: dankzij het ontbreken van files bereikt u die in Gent of Antwerpen snel. En wist u dat we in Zeeland het beste University College van Nederland hebben?

Kortom, u bent niet alleen van harte welkom hier, u zult zich hier ook thuis voelen én een bijdrage leveren aan de verlaging van de administratieve lastendruk en/of de belastingdruk.

Om ons gedachtegoed ter zake enige kracht bij te zetten, plaatsen wij een (ludieke) flitskast langs de A58, waarmee we vertrekkende Rijksdiensten etc. zullen vastleggen. De sanctie die daarop staat is een werkbezoek van minister Verhagen aan Zeeland om de gevolgen voor leefbaarheid en dynamiek te ervaren. Als uw dienst op de tegenovergestelde rijrichting Zeeland binnenkomt zal feestgedruis uw deel zijn.

Met hartelijke welkomstgroet,
Leen Harpe, lijsttrekker/fractievoorzitter GroenLinks Zeeland

Omroep Zeeland:
http://www.omroepzeeland.nl/144983/2011-02-09/gl-nodigt-nma-uit-zich-te-...