Vaker kinderleukemie nabij kerncentrales

Bij kinderen jonger dan vijf jaar die binnen een straal van 5km van een kerncentrale wonen, kon twee keer zo vaak kinderleukemie worden vastgesteld als bij kinderen die >20km van een kerncentrale wonen. Dat is de conclusie van een artikel in het Internationale Journal on Cancer naar aanleiding van een franse studie. Het onderzoek bevestigt een eerdere Duitse studie uit 2007. E.e.a. is te lezen op Duurzaamnieuws.nl. Statenlid Leen Harpe zal hierover vragen stellen in de Statenvergadering van 3 februari a.s.

2012-01-17 | Bron: iNSnet

De studie werd op nationale schaal uitgevoerd door de Franse instituten l'INSERM en l'IRSN in samenwerking met de nationale registratie voor kinderen met kanker van het ziekenhuis van Villejuif. De gegevens van 2753 kinderen die tussen 2002 en 2007 werden gediagnostiseerd met leukemie werden vergeleken met de gegevens van een controlegroep van 30.000 kinderen. De adressen zijn geselecteerd rond 19 kerncentrales.

De resultaten van het Franse onderzoek komen overeen met een studie van de National Academy Press, USA, waarin wordt vastgesteld dat vrouwen en kinderen een aanzienlijk groter risico lopen op kanker veroorzaakt door straling, dan mannen die zijn blootgesteld aan dezelfde dosis ioniserende straling. De huidige regelgeving voor straling en nucleaire activiteit negeert de onevenredig grotere schade aan zowel vrouwen als kinderen. Stralingschade omvat niet alleen kanker en leukemie, maar ook verminderde weerstand en verminderde vruchtbaarheid, toename van andere ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, geboorteafwijkingen waaronder hartafwijkingen en andere mutaties.

Sascha Gabizon, internationaal directeur van het vrouwen- milieu- en gezondheidsnetwerk WECF zegt: "studies in Rusland hebben aangetoond dat radioactieve besmetting van zwangere vrouwen in Chelyabinsk, Rusland, leiden tot mutaties van chromosomen, die worden voortgezet tot in de derde en vierde generatie. Ze vervolgt "slachtoffers van kernenergie worden nooit gecompenseerd, omdat de nucleaire industrie kunstmatig lage verzekeringskosten betaalt, wat betekent dat de belastingbetaler en toekomstige generaties betalen; zowel economisch als met hun gezondheid. Kernenergie is sterk gesubsidieerd: in de prijs van kernenergie wordt de onomkeerbare en lange termijn schade veroorzaakt door de nucleaire brandstof cyclus niet meegewogen.

In het licht van deze bevindingen roept Gabizon op tot onmiddellijke maatregelen voor de bescherming van de bevolking, in het bijzonder kleine kinderen, met inbegrip van wetgeving en ondersteuning voor hervestiging van alle gezinnen die momenteel in de omgeving van kerncentrales wonen.

Sabine Bock, directeur van WECF Duitsland, zegt: "we dringen er bij de overheid op aan om de huidige subsidiekanalen - direct en indirect - van de nucleaire industrie te herverdelen en te bestemmen voor hernieuwbare energie en energiebesparende investeringen, ook doen wij een beroep op Frankrijk om exportgaranties van belastingbetalers voor de bouw van de nucleaire kerncentrales in andere landen, vooral de ontwikkelingslanden, een halt toe te roepen.

Eerder in de PZC (september 2010):
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/7327708/Verhoogde-kans-op-leukemie-rondo...