Van de voorzitter

Op 3 juni jl. mocht ik het stokje overnemen van de voorzitter van afdeling GroenLinks Zeeland, Marten Wiersma. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen! Tijdens een ontspannen vergadering werd een aantal nieuwe bestuursleden gekozen. Ook werd nagedacht over hoe een aantal onderwerpen te benoemen en aan te pakken. Zeeland heeft dat nodig, want het gaat de verkeerde kant op met een aantal punten. Op de site zal z.s.m. verslag worden gedaan van de vergadering. Daarin staan dan ook de plannen voor de komende tijd, die wij samen met de leden willen gaan invullen c.q. uitvoeren.

Natuurlijk werd ook gesproken over de spooknota’s van de Sloeweg. Verbazing bij iedereen, niet alleen over de forse uitglijder, maar ook over het dumpen van een gedeputeerde. Nog voordat er een debat kon plaatsvinden, besloten collegepartijen dat gedeputeerde Van Beveren moest vertrekken. Wat wisten zij op dat moment meer dan de niet-collegepartijen? Zo langzamerhand wordt mij duidelijk dat hij als zoenoffer gebracht moest worden om de andere betrokken gedeputeerden in het zadel te houden c.q. te beschermen. Van Beveren werd – nog voordat hij zich kon / mocht verdedigen- door toedoen van zijn eigen CDA-fractie ingewisseld voor ‘jong talent’.

Naast het NAR-mirakel hebben we nu ook een Sloeweg-debacle. Opmerkelijk gegeven: het gehele college wist ervan! In juni 2013 diende GroenLinks een motie in om te waarschuwen tegen mogelijke overschrijdingen. In de motie werd ook gevraagd om meer subsidie bij het Rijk te bepleiten. Het (gehele!) college ontraadde de motie. Deze week lees ik dat de motie alsnog wordt uitgevoerd en er een hogere bijdrage van het Rijk gevraagd gaat worden. Het kan verkeren…

Deloitte Accountants waarschuwde in 2013 ook voor de risico’s die Zeeland liep bij grote projecten. Het college reageerde bij brief d.d. 20 mei 2014 als volgt: “In haar rapportage benadrukt Deloitte nog eens het belang van het goed vinger aan de pols houden op de grote projecten en bij onze deelnemingen en u daarover regelmatig te informeren. Wij onderkennen het belang hiervan en zullen u blijvend op de hoogte houden.” Het bleef echter bij woorden. Het is een zegen voor Zeeland als het VVD-SGP syndicaat met als bijwagens het CDA en de PvdA zou verdwijnen. Het bespaart mij veel ergernis en de inwoners van Zeeland heel veel geld.

Ondertussen wens ik u een fijne vakantie toe; graag tot ziens in augustus / september. Ik heb er zin in om samen met u Zeeland groener, duurzamer en socialer te maken.

Leen Harpe