Een groep mensen heeft daar last van. De provincie Zeeland staat een gezonde woon- en leefomgeving voor. Daarom hebben we een motie ingediend om maatregelen te nemen om de  elektromagnetische straling te minimaliseren zodat dat ook stralingsgevoelige volwassenen en kinderen in een gezonde woon- en leefomgeving kunnen leven. De motie had niet voldoende stemmen om te worden aangenomen.