Veiligheid kerncentrale Borssele in relatie tot 'Japan'

Op 15 maart 2011 stelde GroenLinks vragen over de veiligheid van de kerncentrale in Borssele in relatie tot de gebeurtenissen in Japan. Volgens de minister van EL&I is er geen enkele aanleiding dat de veiligheid in het geding zou zijn...

Het antwoord van Gedeputeerde Staten op de eerste vraag van GroenLinks:

Wat is uw oordeel over de absolute veiligheid van de KC Borssele in relatie tot de gebeurtenissen in Japan?

"Wat betreft de kerncentrale in Borssele is er geen enkele aanwijzing dat de veiligheid in het geding zou zijn. De centrale is steeds aangepast aan de laatste stand van de techniek. Mochten de uitkomst van de stresstest of van de bevindingen in Japan dat nodig maken, zullen er onmiddellijk maatregelen worden genomen." GS kunnen zich hierin vinden en wachten de uitkomst van stresstest en bevindingen uit Japan af."

De overige vragen - met antwoorden! - zijn te vinden in de bijlage.