Verkoop Indaver

Op de agenda van PS 26 mei 2015: Statenvoorstel verkoop Indaver (DELTA N.V.)

Op 4 juni 2015 wordt een besluit genomen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van DELTA NV over de verkoop van Indaver NV. Aangezien het een aandelentransactie betreft van meer dan € 55 miljoen, is dit een bevoegdheid van PS.

 

De bijdrage van GroenLinks:

Op vragen van GroenLinks over de werkgelegenheid an sich voor huidige medewerkers, als ook of zij naar België zouden moeten gaan of dat zij - net als bij VenD - voor het behoud van hun baan salaris zouden moeten inleveren, heeft de leiding van de potentiële koper in de commissie Bestuur van 22 mei jl. bevredigende antwoorden gegeven. Ook de eeuwigdurende garantie op het afdekken van stortplaatsen wordt goed geregeld. Afvalverwerking is geen kerntaak; de financiële positie van DELTA wordt sterkter, dit is ook goed voor de werkgelegenheid. GroenLinks kan daarom instemmen met het voorstel.

 

In de Commissie Bestuur van 22 mei jl. stelde GroenLinks de volgende vragen aan de heer Leroy, CEO Katoen Natie:

  1. De werkgelegenheid voor de (grotendeels Zeeuwse) medewerkers van de huidige Indavertak van Delta NV staat bij een verkoop minder onder druk dan bij andere takken. Maar nog steeds onder druk constateert de fractie van GroenLinks. Kan de CEO aangeven wat hij met het personeelsbeleid van plan is? Is er toch sprake van afslanking? Hoeveel procent? Via natuurlijk verloop of dreigen er verplichten ontslagen? En hoe lang duurt evt. zekerheid? Kan het zijn dat men in België moet gaan werken om huidige baan te behouden? GroenLinks hoopt - en vertrouwt - erop dat er geen voorstellen komen in de trend van V&D (je houdt je baan, maar alleen als je salaris inlevert). Is dit uitgangspunt correct?
  2. M.b.t. de eeuwige afdekplicht die de provincie thans heeft op de stortplaatsen wil de fractie van GroenLinks graag uitleg of en hoe KatonNatie die verplichting dusdanig over gaat nemen dat de provincie achteraf niet (weer) opgezadeld wordt met extra kosten hiervoor. Zij is straks geen aandeelhouder meer en ziet zich niet graag geplaatst voor onverwachte extra kostenposten in de toekomst. Ook als dit evt. via een de hoofdvestiging van Indaver België zouden we graag horen hoe we er gegarandeerd van op aan kunnen dat deze plicht echt volledig en blijvend wordt overgenomen.
  3. Idem over de zekerheid dat alle milieustraten van de gemeente intact blijven en via OLAZ ook de komende jaren voor de Zeeuwse burgers/belanghebbenden beschikbaar blijven. 

De Staten stemmen unaniem in met het voorstel.