In de Statenvergadering van 13 maart stond dit onderwerp op de agenda. Namens de GroenLinks fractie van PS Zeeland, sprak Gerwi Temmink.

Voorzitter, 

“Gaat het dan gebeuren? Kunnen de aandelen van het water, van Evides dus, binnenkort eindelijk overgeheveld worden vanuit de PZEM naar de publieke aandeelhouders?” 

Voor GroenLinks was, is en blijft dat een hoofdzaak! Om 2 redenen: 

  1. als publiek aandeelhouder zou je geen risico moeten willen nemen; publieke aandelen passen feitelijk niet in een commerciële holding en

  2. die aandelen Evides zijn al van ons en behoren dus om niet over te gaan.

Vorig jaar zetten wij daarom in op een juridische splitsing, z.s.m. gevolgd door een economische zodra dit bedrijfseconomisch verantwoord is.

Nu de Franse aandeelhouder van de gascentrale – eveneens een onderdeel van de PZEM – haar 50% van die centrale te koop heeft gezet, komt de kans op realisatie van bovenstaande wensen wellicht een stuk dichterbij. De PZEM kan haar 50% ook verkopen of die 50% van de Fransen overnemen. Niets doen is feitelijk geen optie, want dan blijf je met 2 eigenaren zitten. 

De voors en tegens van beide opties zijn goed besproken en hebben geresulteerd in een lijst met wensen en bedenkingen van PS aan GS waar GroenLinks zich in kan vinden.  

Onze voorkeur gaat dus duidelijk uit naar de verkoopoptie, temeer omdat die het beste aansluit bij de aandeelhoudersstrategie. Dat wij eveneens akkoord gaan met de mogelijkheid om toch tijdelijk in te zetten op aankoop heeft enkel en alleen te maken met de onvoorspelbare markt. Zowel die van de energie als de financiën. Die sluit momenteel nl. niet uit dat je bij verkoop geld toe zou moeten leggen. Dat is voor GroenLinks een stap te ver. Zoals van GroenLinks evenmin verwacht mag worden dat zij in een later stadium alsnog voor het overhevelen van de aandelen water zou willen gaan betalen.

VRAAG: Gezien de begeleidende brief en onze insteek vraag GroenLinks of GS de verkoopoptie bij de aandeelhoudersvergadering als eerste wil benadrukken?  

Antwoord GS: van meerdere partijen begreep men deze wens en zou die ook als zodanig inbrengen bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering (20 mrt’20).

GroenLinks heeft ingestemd met de lijst van wensen en bedenkingen.