Verslag Conferentie "Kwaliteit bij krimp" deel 1: Natuur en landschap

Kort verslag van deel 1 van de conferentiereeks Krimp & Vitaliteit. Deze geslaagde eerste bijeenkomst vond plaats op 9 juni jl. in Zierikzee met als sprekers Gijs van Zonneveld, werkzaam bij De Ark/Wereld Natuurfonds, en Wim Twigt van Grontmij. Een dertigal bezoekers bezocht deze inspirerende bijeenkomst.

Op 9 juni organiseerde GroenLinks Zeeland de eerste van een drietal conferenties. Op zaterdagmorgen was een kleine dertigtal aanwezigen in café De Biet in Zierikzee getuige van een boeiende discussie over het onderwerp Natuur en Landschap.

De bijeenkomst werd geopend door voorzitter van GroenLinks Zeeland, Marten Wiersma, die memoreerde dat één van de leden van de voorbereidingscommissie, Dick de Dreu, bedenker van het begrip 'wonen, werken en vertoeven' als leidraad voor de conferenties, onlangs overleed.

Gijs van Zonneveld, werkzaam bij De Ark/Wereld Natuurfonds, beet het spits af met een aantal prikkelende stellingen over dit thema: hoe om te gaan met de natuur. Wim van Twigt, werkzaam bij Grontmij, reageerde daarop als coreferent. Uiteraard konden aanwezigen ook reageren in de daarop volgende discussie, die werd geleid door Gert van der Slikke.

Pasklare antwoorden werden niet gegeven, wat ook niet de bedoeling was van deze bijeenkomst, zo gaf Marten Wiersma aan. Het ging er om een denkproces in werking te zetten omtrent krimp - een kans of een bedreiging?

Op deze conferentie kwam duidelijk naar voren dat natuur en ruimte een bijdrage leveren aan de vitaliteit, en dat we dus niet bang moeten zijn voor krimp.

Kort inhoudelijk verslag
GroenLinks gaat voor vitaliteit! Dat bleek uit de goede inhoudelijke discussie die werd gevoerd over de gevolgen van de bevolkingskrimp voor natuur en recreatie. Krimp als kans, en als "een rimpeling in de tijd": natuurlijk kunnen er nadelige gevolgen zijn, maar de krimp zelf is het probleem niet, dat is het conservatisme waarmee er mee wordt omgegaan. Alles bij het oude laten kán gewoon niet. Als de mens zich terugtrekt, heeft de natuur meer ruimte, dus voor de natuur is bevolkingskrimp juist prima.

Maar er moeten keuzes worden gemaakt, zonder heilige huisjes overeind te willen houden, ook niet die van natuurbeheerders. Er moet worden samengewerkt, waarbij alle partijen hetzelfde probleem moeten willen oplossen, en hetzelfde belang hebben bij die oplossing. Er moeten verbindingen worden gelegd, tussen natuur en recreatie bijvoorbeeld, die verrassend vaak dezelfde belangen hebben.

"Natuurbescherming" is een mantra geworden, we zijn vergeten te vertellen waarom het belangrijk is. En waarom zien we de natuur zelf niet als bron van economische ontwikkelingen? Hoe krijgen we draagvlak voor wilde natuur, waar het volk "een park met een bankje" wil? Hoe combineren we de botsende belangen van de korte termijn met een gezonde lange termijnvisie?

Door slimme keuzes en het ontwikkelen van plannen die meerdere belangen combineren is de krimp geen probleem en kan er zelfs met minder geld meer geraliseerd worden. Ook in dit opzicht ziet GroenLinks groene kansen voor Nederland!

Een uitgebreid inhoudelijk verslag is te vinden in de bijlage.

______________________________________

Eerder gepubliceerd: aankondiging conferentie

In de media: het weblog van Ton de Nooij - Creatief met krimp