Volgens de plannen zal in 2022 water vanuit dat deel van de Westerschelde de Hedwigepolder ingelaten worden, maar onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn van het laten instromen van grote hoeveelheden met PFAS en PFOS vervuild water.

Daarom wil de fractie de mogelijkheden die de provincie heeft om meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgen hiervan, in kaart laten brengen. 

Daarvoor werd een motie opgesteld (zie hieronder). Door GS werden toezeggingen gedaan om onderzoek te laten doen. Derhalve is de motie daarna ingetrokken.