In deze visienota reiken groenen elkaar de hand, over de landsgrenzen heen. Nederland en Vlaanderen delen veel problemen (verkeerscongestie, milieuvervuiling en een hoge belasting van de levenskwaliteit), maar zoeken te weinig samen naar oplossingen. In deze visienota formuleren Groen! Vlaanderen en Statenfractie GroenLinks Zeeland een kader voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame ontwikkeling van de havens in de Schelde-Rijndelta