Eén overbeladen vrachtvoertuig staat gelijk aan de schade die 420.000 personenauto’s tezamen aanrichten. Er is in Dordrecht een systeem wat overbeladen vrachtwagens automatisch registreert en beboet. Overbeladen vrachtverkeer kan deze controle vermijden door op weg van of naar Rotterdam gebruik te maken van de Midden-Zeeland route. Dit maakt het risico op overbelasting van de Zeelandbrug door te zwaar beladen vrachtverkeer nog extra groot.

Daarom stellen de fracties van GroenLinks, PvdA en SPG daarover vragen aan GS. U kunt de vragen hieronder lezen.