Vragen atoomstroom

Sinds enige tijd opereert Atoomstroom.nl op de Nederlandse energiemarkt. Deze organisatie presenteert zich als: "de eerste en enige Nederlandse leverancier van 100% met kerncentrales opgewekte elektriciteit". Voorts wordt gesteld dat 'onze' energie CO2- , subsidievrij en niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. EPZ is via o.a. Delta NV leverancier van energie. Delta NV levert naar eigen zeggen (nog) geen energie aan Atoomstroom.nl. Atoomstroom.nl stelt desgevraagd (telefonisch) dat er wel energie van Delta wordt afgenomen. Ons is ook volstrekt onduidelijk welke prijs voor de consument gehanteerd wordt.