Vragen buitenlandse reizen

Elsevier publiceerde eind juni de uitkomsten van een onderzoek naar dienstreizen van bestuurders en ambtenaren sinds 2004. De toon van het artikel was: te vaak zonder doel met een magere oogst en dito verantwoording. Ook de provincie Zeeland is onder de loep genomen. GroenLinks stelde op 2 juli vragen over het resultaat; de antwoorden van GS zijn te vinden in de bijlage.

Vragen buitenlandse reizen (in bijlage de antwoorden)

Toelichting
Elsevier publiceerde vorige week de uitkomsten van een onderzoek naar dienstreizen van bestuurders en ambtenaren sinds 2004. De toon van het artikel is: te vaak zonder doel met een magere oogst en dito verantwoording.
Ook de provincie Zeeland is onder de loep genomen met als resultaat:
•    € 36.645 aan totale kosten voor reizen naar een van de BRIC landen;
•    aantal gemaakte reizen 9;
•    aantal deelnemers 16;
•    niet of nauwelijks verantwoording.

Vergeleken bij de andere overzichten uit het onderzoek een nette score, behoudens het laatste punt.

Vragen

  1. Bent u bekend met de uitkomsten van het onderzoek en verrast het u?
  2. Heeft u de reizen en de uitkomsten daarvan gemeld aan de Staten?
  3. Wordt er voldoende verantwoording afgelegd m.b.t. de gemaakte keuze(n) t.a.v. het na te streven doel en de wijze waarop is getracht dat te realiseren?
  4. Hebben de (buitenlandse) reizen opgeleverd wat ermee werd beoogd?
  5. Welke resultaten verwacht u nog?
  6. Zijn alle reizen gemaakt op kosten van de provincie?
  7. Hoe beoordeelt u mogelijk toekomstige reizen in relatie tot de kerntaken van de provincie?

_________________________

In de media:

PZC 3 juli 2012: Provinciebestuur Zeeland maakt relatief weinig verre dienstreizen