Vragen n.a.v. rapport commissie-Samson

De provincie is verantwoordelijk voor jeugdzorg. Op 8 oktober 2012 is het rapport ‘Omringd door zorg maar niet veilig’ van de commissie-Samson gepresenteerd. Uit dit rapport blijkt dat kinderen in de jeugdzorg weinig bescherming hebben tegen seksueel misbruik. Er wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan. Onder andere t.a.v. de opleiding van jeugdzorgwerkers, de organisatie en nazorg voor jongeren die dit is overkomen. Dit schokkende rapport roept vragen op [gesteld door GroenLinks op 8 okt. jl.], waarop we vandaag de antwoorden ontvingen van GS: zie bijlage!

Vragen

  1. Wat gaat u met de aanbevelingen van dit rapport doen en op welke termijn?
  2. Hoe gaat u vorm geven aan de erkenning van het leed van slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg?
  3. Een aantal instellingen heeft - wellicht ook in Zeeland - niet mee willen werken aan het onderzoek. Wilt u inzicht geven in de redenen hiervoor van deze, mogelijk door onze provincie gesubsidieerde, instellingen?
  4. Welke maatregelen gaat u nemen indien blijkt dat er ook in onze provincie instellingen zijn die geen veilige omgeving bieden aan jongeren?
  5. Uit het onderzoek blijkt dat pleegzorg veiliger is. Bent u bereid meer te investeren in de pleegzorg?

___________________________________________________________________________

In de media:

PZC: GroenLinks Zeeland wil meer investeren in pleegzorg