Vragen nieuwe dienstregeling busvervoer

De PZC vermeldde op 31 januari jl. dat de provincie Zeeland de komende maand zes bijeenkomsten houdt over de nieuwe dienstregeling van het busvervoer in Zeeland. Op deze avonden worden vragen beantwoord en klachten geïnventariseerd over de nieuwe dienstregeling die ingaat op 1 maart a.s. Verzocht wordt om vragen schriftelijk in te dienen via busbijeenkomst@zeeland.nl, zodat elke vraag – binnen een paar dagen - kan worden beantwoord. Op de bijeenkomsten zelf komen meer algemene vragen en klachten aan bod.

GroenLinks stelt de volgende vragen:

 

  • Mogen de eventuele positieve resultaten van de Westerscheldetunnel – nadat is voldaan aan gemaakte afspraken (eerder tolvrij en tolvrije dagen) en de niet gebruikte (overgebleven) gelden van de bouw van de Sluiskiltunnel worden ingezet voor verruiming van het OV, om daarmee knelpunten op te lossen?
  • Hoe wordt gegarandeerd dat de bereikbaarheid van de ziekenhuizen - en andere (zorg+onderwijs)voorzieningen – elke dag van de week met het OV goed is? Met de nieuwe dienstregeling vervallen bv. rechtstreekse busverbindingen naar deze instellingen, waardoor mensen eerder moeten vertrekken en/of overstappen/wachten, soms op een busstation met beperkte voorzieningen. Dit kost veel extra reistijd.

N.B. Gerichte vragen over lijnen/knelpunten in Zeeland zijn individueel gesteld, maar baren GroenLinks als partij voor goed en betaalbaar openbaar vervoer grote zorgen! Daarom zullen wij op zoveel mogelijk bijeenkomsten aanwezig te zijn. Wij zijn erg benieuwd naar de reacties.

GroenLinks Zeeland, 3 februari 2015
Gerwi Temmink, lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen 2015
tel. 06 - 20 95 68 08