Vragen over heimelijke collegebarbecue

Op vrijdag 22 juni jl. beloofden GS bestuurlijke transparantie t.a.v. de kerntakendiscussie. Inmiddels blijkt er een uitnodiging te circuleren voor een barbecue. Tijdens de barbecue moeten genodigden het eens worden over bezuinigingen op cultuur... GroenLinks stelde hier op 23 juni jl. vragen over. In bijlage de antwoorden van GS, waarin zij o.m. stellen 'dat op de uitnodiging niet is ingegaan...'

23 juni 2012

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door Leen Harpe van de fractie GroenLinks [de antwoorden zijn te vinden in de bijlage]

Onderwerp: Cultuurnota m.n. financiële keuzes

Toelichting
In de Statenvergadering van 22 juni jl. vroeg ik u of u bekend was met een barbecue ten provinciehuize. Het antwoord was ontkennend.

Inmiddels blijkt er een uitnodiging te circuleren van “GS (Ben de Reu)” aan de fractievoorzitters en cultuur woordvoerders voor... een barbecue op 26 juni a.s.! Er blijkt “vanochtend in GS gesproken te zijn over “uitstel”. Maar dat kan niet want voor 1 juli moeten de brieven uit.” Tijdens de barbecue daarover spreken en eens worden. Aldus de uitnodiging.

Vragen

  1. Kunt u de uitnodiging bevestigen?
  2. Zo ja vindt u dit passen in de afgelopen vrijdag beloofde bestuurlijke transparantie t.a.v. de kerntakendiscussie?
  3. Kan het zo zijn dat de niet-college partijen (wederom) voor een voldongen feit worden gesteld?
  4. Worden de instellingen vervolgens geconfronteerd met een ‘wet van Meden en Perzen’ die duidt op een vaststaande afspraak of regel waaraan niet te tornen valt?
  5. Bent u bereid alsnog de niet-college partijen uit te nodigen om in openbaarheid ‘de maaltijd te gebruiken’?

___________________________________

In de media:

Omroep Zeeland: Bezuinigingen afgetikt in heimelijke barbecue