Vragen over uitbreiding goederentreinen Ovet

Bulkoverslagbedrijf Ovet in Vlissingen-Oost gaat wellicht meer steenkool per goedertrein laten afvoeren. Dat geeft meer treinen door de provincie en meer geluidshinder. Het college is tegen een vierde verdieping van de Westerschelde, maar staat niet afwijzend tegenover kleine aanpassingen om de toegankelijkheid van de havens in Vlissingen te verbeteren. Dat is kennelijk ook bedoeld om Ovet tegemoet te komen? GroenLinks stelde op 25 juni vragen- ziehier de antwoorden van GS (bijlage).

Vragen

  1. Er gaan mogelijk meer goederentreinen rijden vanaf Ovet. Is er onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting op het gehele tracé of gaat dat plaatsvinden?
  2. Zo ja, is er sprake van mogelijke overschrijdingen van de geluidsnorm en of andere milieunormen en welke maatregelen zijn/worden er in dat geval genomen?
  3. Zo neen, hoe is dan de gang van zaken?
  4. Het collegeprogramma maakt ook melding van verdieping van de Westerschelde ten gunste van de haven van Vlissingen. Betekent dit ‘en en’?
  5. Of moet uit de vraag naar meer goederentreinen worden afgeleid dat het college afziet van de voorgenomen partiële verdieping?
  6. Wat is de reden dat nu kennelijk opeens gekozen wordt voor vervoer per spoor in plaats van binnenvaart?
  7. Moeten we bij stijgende trafieken met nog veel meer beslag op het Zeeuwse spoor rekening houden? In dat verband: is de aftakking naar Antwerpen nog reëel?
  8. Om hoeveel treinen gaat het en op welke tijdstippen?

__________________________________________

In de media:

Omroep Zeeland: GroenLinks kritisch over toename aantal goederentreinen