Vragen over veerdienst Perkpolder-Hansweert

Een rondje met het pontje. Voor fietsers in Zeeland een bekende kreet waar zeker in deze zomermaanden graag gebruik van wordt gemaakt, door Zeeuwen en toeristen. GroenLinks ontvangt echter signalen dat menig fietser (en voetganger) deze zomer soms meer dan vijf uur moet wachten alvorens hij/zij de oversteek van Perkpolder naar Hansweert - en vice versa - kan maken. Voor GroenLinks aanleiding voor de volgende vragen:

 

Waar blijft de veerpont...?

Toelichting

Uit de website van de ondernemer - zie: http://www.de-atol.nl/diensten#2-veer - blijkt inderdaad dat in juli en augustus meer dan de helft van de afvaarten niet plaats kan vinden bij laag water. Vaak wordt er ’s ochtends zelfs helemaal niet gevaren. Mensen moeten dan wachten tot na 16 uur alvorens zij overgezet kunnen worden. Dit alles omdat de haven van Perkpolder niet tijdig uitgebaggerd is. Drie dagen voordat het seizoen begon is dit medegedeeld door de provincie Zeeland, ondanks de belofte van vorig jaar dat dit in 2017 tijdig zou gebeuren.

Bovendien is bij de totstandkoming van de Westerscheldetunnel en de aanleg van de route Perkpolder Hansweert door de Provincie Zeeland en Promotie Zeeland Delta beloofd dat de infrastructuur van alle Zeeuwse toeristische pontjes gewaarborgd zou blijven. Er is hiervoor destijds een garantiefonds in het leven geroepen van 50.000 euro. In het verleden is er ook altijd tijdig gebaggerd. Zeker bij Hansweert en Perkpolder omdat in deze havens calamiteitensteigers zijn aangelegd.

Dit alles is voor GroenLinks aanleiding tot de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van bovenstaande problematiek? En wist u dat door het niet uitbaggeren van de haven van Perkpolder zoveel afvaarten geannuleerd moe(s)ten worden?
  2. Bent u het met GroenLinks eens dat deze voorziening van kardinaal belang is voor de fietsers - zowel bewoners als toeristen - wanneer Zeeland zich wil profileren als fietsprovincie nr. 1?
  3. Klopt het dat de haven vorig jaar evenmin uitgebaggerd is? Wat was destijds de reden? En klopt het dat de provincie Zeeland toen heeft toegezegd dat dit wel op tijd zou gebeuren in 2017?
  4. Waarom is die haven van Perkpolder ook dit jaar toch niet uitgebaggerd? En waarom is dit pas drie dagen van tevoren bekend gemaakt aan de ondernemer?
  5. Het haventje van Walsoorden moest eveneens uitgebaggerd worden. Dit is wel gedaan. Waarom is die van Perkpolder toen niet gelijk meegenomen?
  6. De gemeenten Hulst en Reimerswaal blijken de veerdienst Perkpolder-Hansweert wel van belang te vinden voor hun inwoners en toeristen en steunen het pontje. Ligt het onlangs genomen besluit om de vervolmaking van het project Perkpolder alleen aan de gemeente Hulst over te laten ten grondslag aan het niet (meer) uitbaggeren van de haven van Perkpolder? Zo ja, waarom is dit niet gemeld aan PS. Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven hoeveel er nog over is van het garantiefonds? En waaraan is dat geld uitgegeven? Wat zijn de voorwaarden om een beroep op dit garantiefonds te kunnen doen? Was er in de begroting van 2017 wel geld vrijgemaakt voor het uitbaggeren van deze haven? Zo nee, waarom niet als het wel toegezegd (b)lijkt?
  8. Is het u bekend of er elders in Zeeland soortgelijke problemen spelen voor fietsers die graag een fietstocht(je) maken volgens het principe “een rondje met het pontje”?

 

In de media

Omroep Zeeland: GroenLinks: Pontje Perkpolder-Hansweert van kardinaal belang
PZC: Pontje Perkpolder moet afvaarten schrappen: 'We zitten vast in het slik'