Vragensessie: hoe staat het met de (nood)opvang van statushouders en vluchtelingen?

Tijdens de vragensessie van de Statenvergadering van 11 maart 2016 komt Gerwi Temmink  / GroenLinks met de volgende vraag:

Onlangs is bekend geworden dat het standpunt van het COA is veranderd. Mede door de inbreng van GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman kan er nu kleinschaliger opvang gerealiseerd worden. Bent u bekend met deze verandering? En zo ja, hoe staat het hiermee in Zeeland? Kunt u ons wat meer vertellen over waarover gesproken wordt, hoe het zit met de verschillende processen – statushouders, (nood)opvang etc. – en tijdspaden - voor vluchtelingen, noodopvang en permanente opvang.

Reactie Commissaris van de Koning:

"Kleinschaliger zou inderdaad kunnen. Omwille van de efficiency houdt het COA vast aan minimaal 300 vluchtelingen in principe. Echter, gezien de specifieke situatie in Zeeland is het wel mogelijk te denken aan een minimum van 200 (als satellietlocatie binnen 6km van de huidige opvang). Wel is het mogelijk voor statushouders en minderjarige asielzoekers. En we proberen dit jaar extra opvanglocaties in Zeeland te realiseren."