WCT-dossier vertrouwelijk ter inzage

Het college van GS heeft het WCT dossier vertrouwelijk ter inzage gelegd. Maar wat kun je er dan mee? Je mag er niet over praten. Reden voor de Statenfractie om een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur.