Wensen en bedenkingen Kadernota Omgevingsvisie

Tijdens de Statenvergadering van 7 juni kwam de Kadernota van de Omgevingsvisie aan bod. Hieronder zijn de opvattingen van GroenLinks Zeeland te lezen.

Voorzitter,

Het belang van de omgevingsvisie – en de manier waarop die tot stand komt – behoeft geen nadere toelichting. Die is ontzettend groot. Willen wij over een paar jaar een gedragen visie waarin overheden, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en niet in het minst de burgers zich kunnen vinden dan vereist dat een zorgvuldige aanpak waarin ieder zijn zegje moet kunnen doen. En zich gehoord weet. Uiteindelijk zal PS eind 2020 die visie vaststellen. GroenLinks gaat akkoord met de 3 gevraagde beslispunten op voorwaarde dat ook de overige 6 aandachtspunten in de brief met wensen en bedenkingen aan GS worden meegenomen. Dat wij daarbij als volksvertegenwoordigers ook een belangrijke rol spelen staat voor mijn fractie als een paal boven water. Wij kijken uit naar het vervolg. Om onduidelijkheden en/of wrijvingen met andere partners te voorkomen hebben we nog 1 vraag bij.

 

VRAAG: Hoe en wanneer worden overige overheden, bedrijven, instellingen en burgers nu concreet bij dit proces betrokken? En hoe wordt dat bekend gemaakt?   

Het antwoord vanuit GS luidde: zo spoedig mogelijk, te beginnen zodra deze kadernota is vastgesteld. En zien als groeimodel. Iedereen die ergens de behoefte voelt om mee te praten, mee te denken, moet zich welkom weten.