Werkbezoek Enduris

Op 29 november jl. bracht de (steun)fractie een werkbezoek aan Enduris in Goes. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de energietransitie, de positie van Enduris in relatie tot Kerncentrale Borssele, het belang van Enduris voor Zeeland en de kansen voor de toekomst. Al met al een interessant bezoek.

Directeur E. van der Duim en projectmanager A. Jongepier gaven een toelichting op Enduris, dat met Delta Netwerkgroep en Delta Infra onderdeel is van de Zeeuwse Netwerkholding N.V., handelend onder de naam Delta Netwerkgroep (DNWG). Enduris is de netbeheerder in Zeeland, verantwoordelijk voor tienduizenden kilometers kabels en leidingen. Bij DNWG werken 670 mensen: 62% in de binnendienst en 38% in de buitendienst. Daarvan werken er 300 bij Enduris.

Het belang van de betrouwbaarheid van de netten is groot. Uitgedrukt in cijfers:

  • Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit 2015: 15,6 minuten (in 2014: 16,5 minuten).
  • Jaarlijkse uitvalduur gas 2015: 17 seconden (in 2014: 21 seconden).
  • Schakelapparatuur en besturingssysteem up-to-date. Snelle storingsafhandeling (monteurs 24/7 snel ter plaatse).

Voor de energietransitie stelt Enduris zich ten doel: * duurzame opwekking van elektriciteit en gas; * decentrale besluitvorming en initiaties; * vormgeven aan energiesysteem van de toekomst. Het Energieakkoord is van groot belang voor Enduris; daarnaast werkt Enduris mee aan het Zeeuws Energieakkoord. Dit uit zich onder andere in: Proeftuin Goes, met het “ijs van Columbus”; TTC: tidal technology Centre (getijdenenergie); gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de regio en gezamenlijke projecten (proeftuin, warmtepompen, nul-op-de-meterwoningen etc.) Daarbij spelen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en dicht op de Zeeuwse samenleving een grote rol.

Onderwerpen die steeds meer aandacht vragen zijn o.a.: * slimme meters: het streven is 80% van de huishoudens in 2020; * disbalans/onbalans en pieken/dalen in energieopwekking en –gebruik; * consequenties van de Omgevingswet: waar komt wat?; * hoogspanningstechniek; * de industrie en een warmteoverschot.

Het behoud van de werkgelegenheid en daarmee de kennis en de kunde voor Zeeland is van groot belang. Schaalvergroting is niet per se een verbetering; met het groter worden, worden ook de problemen groter. Bovendien blijkt steeds dat je snel moet kunnen schakelen in het gebied. Dat gaat gemakkelijker op deze schaal, waar niet alles centraal geregeld wordt, en mensen de systemen en elkaar beter kennen, en ook de zwakke plekken. Het netwerk van Enduris is goed gebouwd, goed onderhouden en is stabiel.

Tot slot was er ruimte voor nog enkele vragen:

  • Wat zijn de mogelijkheden voor een netwerk voor waterstof? DNWG ziet hierin kansen om partijen bij elkaar te brengen dankzij haar specifieke kennis. Bovendien ziet zij mogelijkheden voor het onderhoud en opereren van zo'n netwerk".
  • Wanneer wordt het punt van de afschrijving van de netten bereikt, indien van gas wordt omgeschakeld naar iets anders? Dat is een landelijk iets; niet één bedrijf kan uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het net. De kosten voor infra draag je 40 jaar mee; de burger betaalt ervoor. Van belang is meeschakelen met onderhoudsprogramma’s, en ‘relinen’. Daarbij is van belang dat je elkaar weet te vinden en overlegt.
  • Wat is de waarde van het bedrijf? Stel dat Zeeuwse overheden het netwerkbedrijf moeten kopen voor een X bedrag, dan is er geen geld meer voor innovatie en energietransitie.