Werkbezoek ProRail

De Statenfractie van GroenLinks bracht op 27 augustus een werkbezoek aan ProRail. Aan de orde kwamen o.a. onderwerpen als personenvervoer naar Antwerpen, benutting van het goederenspoor Antwerpen / Rotterdam en de Goese situatie met de spoorbak (die er niet komt).

DE FRACTIE had onlangs een werkafspraak met ProRail Regio Zuid. ProRail onderhoudt bestaand spoor, beheert stations, informeert vervoerders en reizigers, verdeelt de ruimte op het spoor en regelt alle treinverkeer. Per dag zijn er 1.200.000 passagiers, 6.000 treinen en 100.000 ton goederen in beweging. Ofwel: 133 miljoen km aan personenvervoer en 12 miljoen km aan goederenvervoer per jaar. In Zeeland gaat ProRail over de Zeeuwse Lijn, een traject met een lengte van 74,4km met 72 overwegen, inclusief die bij de Sloelijn. Je komt ProRail tegen als het gaat om: geluidssaneringen op de Zeeuwse Lijn, blusvoorzieningen op emplacement Sloe, fietsenstallingen, de Sluiskiltunnel, fiets- en voetgangerstunnel Kapelle, (gesprekken met gemeenten over) overwegaanpassingen, en de ‘casus Goes’.

GROENLINKS benadrukt het belang van de verbinding van de Zeeuwen met ‘de buitenwereld’, bij voorkeur met een fijnmazig netwerk: richting Roosendaal,  Vlaanderen en Amsterdam. Verder heeft GroenLinks goede ideeën over het aanleggen van een klein stukje spoor ter hoogte van Rilland-Bath voor goederen- en personenvervoer naar Antwerpen. Dit stukje spoor staat nog altijd opgenomen in het MIRT! Wat zijn de opvattingen van ProRail hierover, en wat denkt Vlaanderen hiervan? De reiziger heeft in deze geen stem en GroenLinks komt op voor de OV-reiziger, omdat het openbaar vervoer in Zeeland verslechtert. In dit verband wordt de visie van GroenLinks en Groen! (B) “Een Groene New Deal voor het Havenbeleid in de Schelde-Rijndelta” uit 2009 – maar nog altijd actueel! – toegelicht. Ook het internationaal goederenvervoer is namelijk van belang, ook voor de havens.

DE SPOORBAK in Goes – die er niet komt – is aan de orde. GroenLinks pleit ervoor nogmaals een check te doen op de aanpak van trillingen. Als echt alles onderzocht is, en er is niets aan te doen: wees hier dan duidelijk over.

VERDER werd gesproken over de Tweede Maasvlakte en de gevolgen daarvan voor Zeeland en over EU-tarieven voor personenvervoer. Tot slot kwam de Betuweroute aan de orde - die inmiddels wel beter loopt. Deze lijn kan namelijk een alternatief zijn voor het goederenvervoer naar Antwerpen en het noorden van Duitsland. Voor onze ideeën daarover verwijzen we naar onze visienota.