Wat willen we globaal gaan doen? 

In februari en april 2021 houden we twee (digitale) bijeenkomsten over de kaderstelling: wat zijn de uitgangspunten voor de gemeentebegroting. Welke regels gelden daarvoor, kun je de inhoud van de kadernota beïnvloeden, dat soort kwesties.

In september gaan we twee bijeenkomsten beleggen over de gemeentebegroting. Over systematiek, welke eisen daaraan gesteld worden (dingen als het BBV bijvoorbeeld).
En hoe je de begroting leest. Bijvoorbeeld om wijzigingsvoorstellen te doen en aan de weet te komen hoe je daarvoor dekking kunt vinden.

In december gaan we het hele proces evalueren. Dan is de begrotingsbehandeling achter de rug en weet je of je er wat aan gehad hebt.

Nu zoeken we onder GroenLinks leden of sympathisanten mensen die willen meewerken om deze bijeenkomsten tot een succes te maken. 

Mensen die vakmatige kennis hebben m.b.t. gemeentefinanciën én mensen die weten hoe je in de praktijk daarmee omgaat mogen zich melden bij de commissie FSS. Bel daarvoor Marten Wiersma, 06-53655491.