MKB-bedrijven zijn vaak niet van elkaars vragen en mogelijkheden op de hoogte zijn. Daarom hebben we een motie ingediend om te onderzoeken of de provincie Zeeland MKB-bedrijven aan elkaar kan koppelen voor een snellere overgang naar een circulaire productie, dienstverlening en/of innovatie. Om dat in Zeeland te realiseren hadden we een motie ingediend zoals dit ook in Noord-Holland gerealiseerd is. GS heeft aangegeven dat de uitvoering hiervan in Noord-Holland juist gestimuleerd is door de wijze van aanpak van Impuls Zeeland. Over en weer is hierover inmiddels contact. Geopperd wordt om (na corona) nog eens een bezoek te brengen aan Impuls om te zien hoe dit ondertussen in praktijk gaat. Daarom is de motie teruggetrokken.