Deze wordt bejaagd terwijl het aantal sterk afneemt. In de antwoorden is te lezen dat Zeeland dit wil blijven doen. In de bijlage kunt u de vragen en antwoorden lezen.