Vergroening van de economie en landbouw krijgt meer en meer aandacht. Toch meer dan  jammer dat er (nog) geen steun is voor Zeeuwse boeren en ondernemers, die hiervoor een concreet hulploket willen opzetten. Daartoe hadden we, samen met de SP, een motie ingediend.  GS vermoedt dat zij al veel doet in deze (en dat de grootste belangstelling toch uitgaat naar minder grote voedselbossen; hulp komt al via Stichting Landschapsbeheer Zeeland). Gedeputeerde geeft aan graag in contact te blijven om te bezien wat eventueel nog meer mogelijk is t.b.v. grotere voedselbossen en raadt de motie af. Daarna hebben we motie  teruggetrokken. De toezegging is in orde.