Zeeuwse automobilist betaalt voor bedrijfsleven: dat kan toch niet waar zijn?

GroenLinks zal nooit meewerken, aldus Leen Harpe in de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn (BFW), aan het Statenvoorstel verhoging opcenten motorrijtuigenbelasting t.g.v. verlaging toltarieven Westerscheldetunnel. De motorrijtuigenbelasting in Zeeland gaat met 25 euro omhoog en de automobilist gaat betalen voor het bedrijfsleven. Dat kan toch niet waar zijn!?

Volgens Leen Harpe is zelfs de directie van de Westerscheldetunnel niet enthousiast over dit voorstel. Die legt de vinger op de zere plek: stel dat de financiën tegenvallen, dan zal de provincie betalen.

Verder: als je dit voorstel met de tunnel uitvoert, geldt dat voor reizigers uit binnen- en buitenland. Jammer dat het uit de opcenten is. Zeeuwen gaan betalen voor mensen ook van buiten de provincie.

Een ander argument om niet in te stemmen met dit voorstel, is dat personenauto's en motoren gaan betalen voor een tariefsverlaging van vrachtverkeer en kleine vrachtwagens en campers. De automobilist subsidieert op die manier het Midden en Kleinbedrijf en de goederensector. Dat is een slechte zaak en GroenLinks zal hier nooit aan meewerken. Het is overigens nog maar de vraag of de Nederlandse Mededingingsautoriteit dit zal goedkeuren.

Inkomsten van gebruikers van de tunnel voor woonwerkverkeer gaan rechtstreeks in de kas van de werkgever. Personenauto's gaan betalen voor het bedrijfsleven. Dat kan toch niet waar zijn!?

Ook de ChristenUnie, Partij voor Zeeland, D66 en de SP hebben bezwaar tegen dit Statenvoorstel.

In de media:
PZC: Kritiek op korting Westerscheldetunnel