"Zembla"

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending van 13 november jl. over Thermphos en de Kamervragen van GroenLinks over de door het Provinciebestuur afgegeven milieuvergunning, vindt er momenteel overleg plaats binnen en tussen bestuur en fractie van GroenLinks Zeeland. Naar verwachting volgen er in de loop van maandag nadere berichten.