Zeven actiepunten voor een beter klimaat in 2030

De voorstellen van de Europese Commissie voor het klimaat- en energiepakket voor 2030 stellen zwaar teleur. GroenLinks legt daarom als antwoord de komende week, samen met haar Groene zusterpartijen, een zevenpuntenplan op tafel. Dat plan bindt wel de strijd aan met klimaatverandering, zorgt voor het aanjagen van de groene economie en maakt ons niet langer afhankelijk van de import van olie en gas uit landen met dubieuze leiders.

[Lees hier de voorstellen van de Europese Commissie]

Het Europarlement zal aanstaande woensdag hoofdelijk stemmen over dit alternatieve plan (in de vorm van een alternatieve resolutie), met de volgende actiepunten:

 1. Drie bindende doelstellingen
  Europa stelt drie bindende doelstellingen in; voor minder uitstoot van broeikasgassen, voor een groter aandeel duurzame energie en voor meer energiebesparing. Hierdoor komen groene innovaties en efficiënte technologieën van de grond en maken we de weg vrij voor de nieuwe, groene industriële revolutie die nodig is om onze economie toekomstbestendig te maken.
   
 2. Veertig procent minder energieverbruik
  Europa spreekt af dat we in 2030 veertig procent minder energie verbruiken dan nu. Hiermee besparen we jaarlijks bijna driehonderd miljard euro aan het importeren van kolen, gas en olie uit vaak instabiele of ondemocratisch geleide landen. (studie: The Vision Scenario for the European Union, pagina 4)
   
 3. Vijfenveertig procent duurzame energie
  Europese landen produceren in 2030 vijfenveertig procent van de totale energievraag uit duurzame bronnen zoals van de wind, zon en aardwarmte. Hiermee komen er meer dan een miljoen extra banen bij. (studie: Impact assessment on energy and climate policy up to 2030, pagina 86)
   
 4. Zestig procent minder broeikasgassen
  Europa stoot in 2030 zestig procent minder schadelijke broeikasgassen uit dan in 1990 om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.
   
 5. CO2-emissiehandel reanimeren
  De Europese handel in CO2-uitstootrechten wordt gereanimeerd door CO2-rechten uit de markt te nemen. De prijs van een ton CO2 is nu zo laag dat bedrijven gewoon door gaan met vervuilen.
   
 6. Geen (proef)boringen naar schaliegas
  Vanwege de risico's voor het klimaat, het milieu en onze gezondheid en vanwege de gaten in bestaande wetgeving, geven lokale en regionale overheden geen vergunningen af voor (proef)boringen naar schaliegas.
   
 7. Schadelijke uitstoot van brandstoffen verminderen
  Oliemaatschappijen krijgen ook in de toekomst verplichtingen om de schadelijke uitstoot van hun brandstoffen te verminderen. Zo ontmoedigen we het gebruik van vervuilende teerzandolie en bevorderen we het gebruik van duurzame biobrandstoffen.