Zomercolumn: Aan de slag

Een nieuwe column van onze voorzitter [d.d. 17 augustus 2015]: "Aan de slag"

Aan de slag

 

"Mijn gevoel zegt dat het kabinet-Rutte-Asscher is uitgeregeerd. Wat mij betreft mogen er nu verkiezingen worden gehouden. De schade die inmiddels (met gedoogsteun) is aangericht, is enorm. Tegen mijn gewoonte in hoop ik dat het voorspelde verlies van de PvdA door zal zetten. De ploeg van Samson heeft er alles aan gedaan om beloftes niet na te komen. Van plezierjacht tot en met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Staatssecretaris Van Rijn organiseerde wethoudersbijeenkomsten over de voortgang van de Wmo-transitie. Van Rijn zei toen: “Hervormen doe je samen. Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten ondersteuning bieden die aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis.” Dat laatste is inmiddels wel duidelijk, het is één grote bezuinigingsoperatie geworden. Er zijn gemeenten die ten gevolge hiervan mensen ‘gewoon’ verwijzen naar de bijstand. Het kabinet heeft daarmee mensen uitgerangeerd. Genoeg reden voor GroenLinks om met alternatieven te komen. Dat gebeurde bij voorbeeld ook in Heerlen,  waar miljoenen worden uitgetrokken om de thuiszorg wel op peil te houden.

De PvdA Tweede Kamerfractie heeft zich net als in de Staten op sleeptouw laten nemen door de VVD. Grote groepen mensen moeten de gevolgen daarvan ondervinden. Hoe was het ook alweer? Mark Rutte, Diederik Samsom en elkaar wat gunnen?

Volgens de kalender van de Kiesraad zijn er op 15 maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. Van mij mag dat wat eerder. Enfin, het reces is bijna voorbij, dus aan de slag, daar is reden genoeg voor!"

Leen Harpe,
voorzitter