Nieuws

De Kaloot... Een derde Maasvlakte?

Reactie GroenLinks Statenfractie op Statenvoorstel ‘voortgang procedure WCT ’ (RMW 146) - augustus 2006. De fractie heeft haar reactie op dit voorstel verwoord in een visienota. De samenvatting is hieronder te lezen. Het rapport is te downloaden via de bijlage.

Lees verder

De Kaloot... een derde Maasvlakte?

Er is een goed alternatief voor de WCT in de bestaande haven. Daar is nog circa 700m kade beschikbaar met 16,5m diepte. Voor de WCT wordt 14m diepgang gevraagd. In MKBA en MER is deze variant niet serieus onderzocht. De reactie van GroenLinks Statenfractie op het Statenvoorstel ‘voortgang procedure WCT ’ (RMW 146) - augustus 2006. De fractie heeft haar reactie op dit voorstel verwoord in een visienota.

Lees verder

Visienota FIJN? STOF?

De provincie Zeeland ligt onder een dikke stik- c.q. stofdeken. Dat weten wij sinds kort en eigenlijk al veel langer, maar het viel nooit zo op. Zeeland heeft (nog) een goede naam op het gebied van schone lucht en dat willen wij graag zo houden. De zeelucht, goed voor cara’s! Op de foto, onder aan dit voorstel blijkt nog eens, dat onze schone lucht een zeer beperkt begrip is geworden. Willen wij de naam van ‘schone-lucht-provincie’ houden, dan moeten wij snel aan de slag. Dat kan de provincie niet alleen, het moet uiteindelijk een gezamenlijk ‘willen en kunnen’ worden van overheden, burgers en bedrijven. GroenLinks komt met een visienota.

Lees verder

Pagina's