Voor mij telt ieder mens mee en krijgt iedereen kansen! Dat kan in Zeeland met meer banen, goede zorg en duurzame energie.

Contact:
06 - 20 95 68 08
gtemmink@zeelandnet.nl of gwa.temmink@zeeland.nl
Tuinstraat 13, 4306 BX  NIEUWERKERK

Beroep:
Zoekt nieuwe uitdaging in de maatschappelijke sector, voorheen directeur-bestuurder in het onderwijs.

Zet zich in voor:
Het sociaal-maatschappelijke gebied zoals zorg, onderwijs en welzijn. Maar ook natuur, cultuur, bestuur en financiën.

Politieke motivatie:
Zoeken naar eerlijke oplossingen en eerlijk delen op het gebied van werk, inkomen, zuinig zijn op de aarde, het milieu/natuur etc.

Mooiste plek in Zeeland:
Het strand en de duinen van Schouwen-Duiveland.

Liefhebberijen:
Wandelen en fietsen door de natuur, reizen, lezen, postzegels verzamelen en voetballen.
 

De kandidatencommissie over Gerwi Temmink [Nieuwerkerk, 1957]:

Ruime politieke ervaring. Zeer gemotiveerd om lijsttrekker te worden. Heeft een brede agenda voor ogen wat betreft het Statenwerk. Heeft oog voor het bewaken van werkprocessen en het behalen van doelen (“we moeten geen praathuis worden”). Wil zich onder meer inzetten voor een ‘toezichthoudende’ taak voor de provincie op de terreinen van zorg en welzijn, naar aanleiding van de wettelijke taken die de gemeenten erbij krijgen.

Gerwi wil zich aan Zeeland binden. Hij heeft oog voor vergroening van de economie, met name op het gebied van groene energie. Onderwijs is zijn specialiteit. Hij wil, los van zijn plaats op de kandidatenlijst, het initiatief nemen tot meer ‘oor voor’ de lokale afdelingen.

Gerwi in de media:

06-03-2014 Kijkradio Zeeland Kiest - gemeenteraadsverkiezingen Schouwen-Duiveland [GroenLinks v.a. 13:15min.]
Gerwi over Schouwen-Duiveland energieneutraal in 2020, een windmolenpark voor de kust en alle vormen van schone energie: zon, getijde, aardwarmte, etc.

  • economie, welzijn, bestuur, financiën, mobiliteit, ecologie, ruimte, water, mobiliteit