Politieke motivatie:
Mijn persoonlijke politieke drijfveer als Lid van Provinciale Staten?
Mijn inzet is opkomen voor alles wat minder weerbaar of weerloos is en dus gehoord of gezien moet worden. Samen werken aan een groene en duurzame toekomst met aandacht voor inwoners en voor een prettige leefomgeving. Problemen van mensen onder de aandacht te brengen en omstandigheden  willen verbeteren.  

Als Statenlid wil ik me inzetten voor bescherming en behoud van het Zeeuwse landschap, kustbescherming maar ook voor een sociale energietransitie en een duurzame toekomst.
Ik ben ook geïnteresseerd in de kansen van het verder verduurzamen van de landbouw, de industrie en de recreatie. Kansen voor Zeeland zijn o.a het bevorderen van duurzame ontwikkelingen in de landbouw en actieve bescherming van het landschap met oog voor flora en fauna en biodiversiteit.

Toeristische ontwikkelingen aan de kust mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de kernen en verdere aantasting van het landschap of de kust. Met extra aandacht voor de Delta-wateren en het Veerse Meer. GroenLinks is voor duurzame energietransitie, maar wel zonder kernenergie en wel met extra aandacht voor inwoners en klimaat
En bij al die zaken is het noodzakelijk om samen te werken met een nuchtere Zeeuwse aanpak. Kennisinstituten zijn van belang om innovaties op allerlei beleidsterreinen te faciliteren. Verder heeft de provincie, als toezichthouder, een taak bij de instandhouding van zorgvoorzieningen en de leefbaarheid voor inwoners. En hierbij is de samenwerking met  Zeeuwse gemeenten en anderen van belang.

Ik zet me  in voor: 

Economie, zorg, energie, wonen en werken. Cultuur en onderwijs. Mobiliteit, verkeer en vervoer. Industrie, toerisme en recreatie.  Omgevingsvisie, duurzaamheid, landbouw en natuur.

Mooiste plek in Zeeland:
De uitzichten op de  Oosterschelde en de Westerschelde en dichterbij: Walcheren - met de duinen en het strand van Zoutelande en omgeving.

Liefhebberijen:
Werken in de tuin, wandelen en fietsen, lezen, cultuur en reizen.